Witaj!

Jesteśmy niewielką, rodzinną hodowlą kotów Savannah. Naszą siłą napędową jest wielką miłość i pasja do tej niesamowitej rasy. Największym priorytetem dla nas jest zdrowie i dobrostan naszych mruczących dzieciaków. Wszystkie nasze koty są pełnoprawnymi członkami rodziny i towarzyszą nam na każdym kroku.

 

Mieszkamy w samym centrum Polski, w spokojnej, wiejskiej okolicy pośród pól i łąk.

 

Bezustannie staramy się pogłębiać naszą wiedzę i kompetencje uczestnicząc w seminariach i szkoleniach oraz śledząc najnowsze publikacje dotyczące zdrowia i hodowli kotów.
 

Jesteśmy najdłużej, nieprzerwanie działającą hodowlą kotów Savannah w Polsce (istniejemy od 2016 roku). Hodowla prowadzona jest przez dyplomowanego kociego behawiorystę.
 

Specjalizujemy się w późnych generacjach kotów Savannah.

Nasza hodowla należy do TICA (The International Cat Association) oraz Klubu Kota XTreme.

Graphic separation element

Welcome!

We are a small, family Savannah Cats cattery. Our driving force is love and passion for this amazing breed. Our priority is the health and well-being of our purring kids. All our cats are full members of the family and accompany us at every step.

We live in the very center of Poland, in a peacefull country-side area among fields and grasslands.

 

We are constantly striving to deepen our knowledge and competences by participating in seminars and trainings and following the latest publications about health and breeding cats.

We are the longest continuously existing Savannah Cats cattery in Poland (we have been operating since 2016). Our cattery is run by a qualified feline behaviorist.

We specialize in later generations of Savannah Cats.

Our cattery is member of TICA (The International Cat Association) and Polish Klub Kota XTreme.

White-Globe-Name-Cat-No-Website.png
banner_xtreme_small.png
Graphic arrow element
 

English version below

English version below

English version below

English version below

English version below

 

O NAS 

ABOUT US

Wybierając nazwę dla naszej hodowli zdecydowaliśmy się na "TheCatsAmongUs" - "Koty pośród nas"- co jest dokładnym opisem naszego życia.  

Koty Savannah poznaliśmy w okolicach 2013 roku i zakochaliśmy się w nich bez pamięci. Oczarowały nas one swoją niezwykłą inteligencją, nieco "psim" usposobieniem i wspaniałym, nakrapianym umaszczeniem.
Im więcej czasu spedzaliśmy na zagłębianiu tej unikatowej rasy, tym bardziej nasza fascynacja rosła. Postanowiliśmy, że pewnego dnia te niezwykłe koty dołączą do naszej rodziny, a my postaramy się wnieść swój wkład w rozwój rasy oraz spróbujemy uczynić ją bardziej rozpoznawalną w naszym kraju. 
Po długim czasie przygotowań i nauki o tych niesamowitych kotach, w 2016 roku do naszej rodziny dołączyła urocza koteczka Laya, a rok po niej mężny kocurek Klingon.

Mieszkamy w samym centrum Polski, w spokojnej, wiejskiej okolicy pośród pól i łąk.
Nasze koty żyją z nami i jako pełnoprawni członkowie rodziny korzystają z dobrodziejstw całego domu, który został dostosowany tak, aby miały one możliwość zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb i instynktów. W ciepłe dni cała nasza ludzko-kocia rodzina zasiada na przestronnym catio - bezpiecznym i osiatkowanym, tak aby nasze koty mogły przebywać na zewnątrz z dala od niebezpieczeństw.

Graphic separation element

Choosing a name for our cattery we decided for "TheCatsAmongUs" - what is an exact description of our life.

 

We met Savannah cats couple years ago and we were head over heels in love. They charmed us theirs incredible intelligence, a bit doggy-like temperament and incredible, wild-looking coat.

The more time we spent at studying about these unique breed the more our fascination grew. We decided that some day these unusually cats going to join to our family and try to make a contribution of the development of the breed and try to make it more recognizable in our country.

After long preparation and studying about these amazing cats, in 2016, charming girl Laya joined to our family, and a year after her, brave boy named Klingon.

We live in center of Poland, in a peacefull country-side area among fields and grasslands. Our cats live with us and as full members of the family enjoy the benefits of an entire house that has been adapted to provide their natural needs and instincts. On warm days our whole human-cat family sits down on spacious catio - safe and enclose so our cats can stay outside and out of danger.

O RASIE

ABOUT SAVANNAHS

Savannah jest to rasa kotów domowych powstała w wyniku skrzyżowania kota domowego (Felis catus) z Serwalem Afrykańskim (Leptalurus serval). Rasa jest uznana w pełni przez TICA (The International Cat Association) TICA jest na chwilę obecną jedyną, międzynarodową organizacją felinologiczną, która w pełni ją uznaje i ustanowiła standard rasy.

Savannah cechuje wspaniały charakter. Są one niezwykle inteligentne i bardzo przyjacielskie. Mocno przywiązują się do swoich opiekunów, towarzysząc im na każdym kroku.  Świetnie sprawdzą się jako koty rodzinne oraz jako towarzysze singli. Odpowiednio wcześnie przyzwyczajane, bez problemów przystosują się do życia z innymi zwierzętami i dziećmi. Są bardzo lojalne wobec swoich właścicieli co wynika z ich nieco „psiego” usposobienia. W związku z tym nie powinien dziwić fakt, że większość przedstawicieli tej rasy kocha aportować i uwielbia wodę. Łatwo można je też nauczyć spacerowania w szelkach. Koty Savannah wykazują się dużą aktywnością w związku z czym należy zapewnić im dostateczną ilość zabawek (w innym przypadku same będą starały się znaleźć sobie zajęcie :-)). Savannah doskonale odnajdują się w mieszkaniach, jednak dwu pokojowe może okazać się dla nich za małe. Te inteligentne i ciekawskie koty skradną serce każdego kto się z nimi zetknie.

Graphic separation element

Savannah is a breed of domestic cats created as a result of crossing of a domestic cat (Felis catus) with an African Serval (Leptalurus serval). The breed is fully recognized by the TICA (The International Cat Association). TICA is currently the only international feline organization that fully recognizes Savannahs and has set the Breed Standard.

Savannah has a wonderful character. They are extremely intelligent and very friendly. They are very attached to their owners accompanying them at every step. They are perfect as family cats and as companions of singles. If they are early accustomed, they can live with other animals and children without any problems. They are very loyal to their owners as a result of their somewhat "doggy" temperament. Therefore, should not be surprising that most of Savannahs love to fetch and love water plays. They are also easy to learn to walk in harness. Savannah cats are very active, so there should have enough toys (otherwise they will try to find their own way to play :-)). Savannahs perfectly feel in the apartments, but two rooms may turn out to be too small for them. These smart and curious cats will steal the heart of anyone who comes in contact with them.

NASZE KOTY

DomusFelina Laya Of TheCatsAmongUs

OUR CATS

SavannahSweden Kindred Klingon

 • DOB: 20/04/2016

 • Matka / Dam: DomusFelina Bahira

 • Ojciec / Sire: Rehbis Wild Tycoon of DomusFelina

 • Generacja/ GEN: F4 SBT

 • Kolor / Color: Brown (Black) Spotted Tabby

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Graphic separation element
 • DOB: 26/03/2017

 • Matka / Dam: SavannahSweden Fushia

 • Ojciec / Sire: SimplySpots Shadrak of Wyldthingz

 • Generacja/ GEN: F7 SBT

 • Kolor / Color: Brown (Black) Spotted Tabby

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

SavannahMatchup's Pia

 • DOB: 26/01/2019

 • Matka / Dam: Stylisticat Cipher

 • Ojciec / Sire: Ness Felina Luxury

 • Generacja/ GEN: F5 SBT

 • Kolor / Color: Brown (Black) Spotted Tabby

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
Graphic separation element

TheCatsAmongUs Sullivan

 • DOB: 14/11/2021

 • Matka / Dam: DomusFelina Laya of TheCatsAmongUs

 • Ojciec / Sire: SavannahSweden Kindred Klingon

 • Generacja/ GEN: F5 SBT

 • Kolor / Color: Brown (Black) Spotted Tabby

press to zoom

press to zoom
1/1

KOCIĘTA

KITTENS

Dostępne dwa ostatnie kotki F5 SBT z miotu "S" oraz para dorosłych kotów.

F5 SBT, ur.: 14/11/2021

Rodzice: DomusFelina Laya of TheCatsAmongus i SavannahSweden Kindred Klingon.

 • TheCatsAmongUs Salem - kocurek w umaszczeniu czarnym z ghost spottingiem. 

 

 

 • TheCatsAmongUs Sabrina -złotooka koteczka w umaszczeniu czarnym z ghost spottingiem.

 • TheCatsAmongUs Odysseia szuka  domu adopcyjnego na zawsze!

Szukamy domku adopcyjnego dla 2,5 letniej koteczki F5 SBT - Odyssei. (adopcja płatna).

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu!

Wszystkie kocięta opuszczające naszą hodowlę posiadają rodowód, certyfikat rejestracji w TICA, książeczkę zdrowia, umowę i wyprawkę. Są zaszczepione na choroby zakaźne oraz wściekliznę, zaczipowane, odrobaczone i po zabiegu kastracji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu !

IMG_1007.JPG
IMG_1831.JPG
dys6.jpg
Graphic separation element

The last two F5 SBT kittens from litter "S" available.

F5 SBT, DOB: 14/11/2021

Parents: DomusFelina Laya of TheCatsAmongus and SavannahSweden Kindred Klingon.

 • TheCatsAmongUs Salem -  melanistic male.

 

 • TheCatsAmongUs Sabrina - gold-eyed melanistic female.

Ready to change home!

All kittens from our cattery have a pedigree, TICA registration certificate, health book, contract and kitten start set. They are vaccinated against viral diseases and rabies, microchipped, dewormed and neutered.


Feel free to contact us and ask for your future purring friend!