O RASIE

ABOUT SAVANNAHS

Pierwszą cechą, która rzuca się w oczy u Savannah, to ich duże, lekko zaokrąglone i wysoko posadowione uszy. Na ich tyłach możemy zaobserwować jasne znaczenia zwane ocelli (jest ono w różnym stopniu widoczne w zależności od generacji i intensywności umaszczenia). Oczy powinny być średniej wielkości, w górnej części przypominające kształtem bumerang, a w dolnej migdał. Trójkątna głowa posadowiona jest na długiej i smukłej szyi. Ciało jest długie i szczupłe, nieco muskularne. Koty te są wysokie, a ich tylne kończyny są nieco dłuższe niż przednie. Wielkością dorównują dużym kotom domowym.

 

Kolejną szczególną dla tej rasy cechą jest jej piękne umaszczenie. Występują cztery odmiany kolorystyczne:

 

- brown (black) spotted tabby - różne odcienie brązu z czarnym (brązowym) cętkowaniem,

- black silver spotted tabby- srebrny z czarnym cętkowaniem,

- black - czarny,

Oraz

- black smoke - czarny przypalany.

 

Cętkowane znaczenia powinny być zawsze pełne i wyraźne, o kształcie okrągłym, owalnym lub podłużnym.

 

Ogólny wizerunek Savannah, to smukły i dostojny kot z wyraźnymi cętkowanymi znaczeniami na tle różnych odcieni brązu, srebra, czerni lub czerni odmiany smoke.  U czarnych osobników również występuje cętkowanie jednak jest one widoczne jedynie w świetle słonecznym. Nazywamy je „ghost spottingiem”.

Graphic separation element

The first eye-catching trait on Savannah is their large, slightly rounded and highset ears. In the back of ears we can see white markings called ocelli (the visibility varies in depending on the generation and intensity of the color). The eyes should be medium in size, boomerang-shape in upper part and almond-shape in the lower part. The triangular head is placed on a long and slender neck. The body is long and slim, slightly muscular. These cats are tall and their hind legs are slightly longer than the front. Their size is close to large domestic cats.

 

Another characteristic of this breed is its beautiful color. There are four varieties of color: 
 

- brown (black) spotted tabby,
- black silver spotted tabby,
- black ,
- black smoke.

Spotted pattern always should be clear, and be round, oval or elongated.

General image of Savannah is a slender and dignified cat with distinct spotted markings on the background of various shades of bronze, silver, black or black smoke varieties. In the black Savannahs we can also find a spotted pattern called" ghost spotting".  These domestic cats inherited many traits of their African ancestor - but they are smaller.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi infografikami: